SENDAI SATOYAMA RIDE

การท่องเที่ยวที่จะนำท่านมาสัมผัสกับ "ธรรมชาติ" "ออนเซน" "อาหาร" และ "ธรรมชาติ" ของเขตตะวันตกเมืองเซนได

CYCLE RIDE

ไซเคิล สเตชั่น คือ

สถานที่สำหรับรองรับนักปั่นที่มาท่องเที่ยวเมืองเซนไดด้วยจักรยาน มีบริการทั้งพื้นที่พักผ่อน น้ำดื่ม และเส้นทางการปั่นที่เหมาะกับนักปั่นไว้ให้บริการ

บริการพื้นฐาน

 • จุดพัก

  ภายในไซเคิล สเตชั่น จะมีบริการม้านั่งสำหรับพักผ่อนติดตั้งไว้ให้บริการ

 • บริการน้ำดื่ม

  มีบริการเติมน้ำดื่ม
  *หมายเหตุ ต้องบริการตัวเอง

 • ที่เติมลมยาง

  มีที่เติมลมสำหรับจักรยานแบบสปอร์ตไว้ให้บริการ

 • บริการข้อมูล

  มีแผนที่การปั่นจักรยานและข้อมูลพื้นที่ให้บริการในแบบแผ่นพับ